Over Ons

   Home / Over Ons

 

Suriname National Training Authority Taken

 • Er op toezien en naar toe werken dat de scholings- en trainingsinstituten opleidingen verzorgen, die voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt (vraaggestuurd of marktgericht);
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een “Qualification Framework” (Kwalificatie structuur) met daarbij behorende beroepsstandaarden geheel volgens een systeem van “Competency Based Education and Training (CBET)”. Een en ander geheel gericht op de vraag (behoeften) van de markt (market driven of demand driven).
 • Kwaliteitseisen ontwikkelen en implementeren als basisvoorwaarden waaraan opleidingsinstituten moeten voldoen om opleidingen en trainingen in dit kader te mogen verzorgen en deel uit te maken van het beoordelings (assessment) en het proces van verstrekken van certificaten;
 • Kwaliteitsborging (kwaliteitsgaranties/ “Quality Assurance”): richtlijnen ontwikkelen voor “learner-centered” curricula en institute- en leermateriaal;
 • Het beoordelen (assessment) en het vaststellen en toepassen van certificeringsnormen;
 • Informatieverstrekking, Promotie en Records Keeping.
Beroepsgericht
Doelgericht
Partnerschappen

Visie

A certified workforce, producing competitive goods and services and contributing to economic prosperity to all, in Suriname

Missie

Creating and maintaining an enabling environment for technical and vocational education and training, to develop an employable and productive workforce for Suriname

Ons Team

 

R. Adama
Voorzitter

MINOWC

W. Bilkerdijk
Onder-voorzitter

ASFA

C. Schet
Lid

Beheerder Secretariaat

A. Rahamat
Lid

Ministerie van Openbare werken

A. Rambali
Lid

MINOWC-Beroepsonderwijs

M. Nerkust
Lid

FOLS

S. Defares
Lid

RAVAKSUR

J. Felter- Modiwirjo
Lid

Ministerie van LVV

D. Abeleven
Lid

VSB

K. Foe-A-Man
Lid

Competitive Unit Suriname

M. Fenno
Lid

BVL

D. Telting
Lid

CLO

C. Parker
Lid

Ministerie van HI/ SBB

P. Pique
Lid

BVL

R. Hemradj
Lid

Min van arbeid/ SAO

P. van Zichem
Lid

KKF

P. Van Eyck
Lid

BKS

Contact

 • Suriname National Training Authority
 •   Slangenhoutstraat 99A

  Paramaribo, Suriname
 •   597-405005
 • info@suriname-nta.org

Visie

Missie

Creating and maintaining an enabling environment for technical and vocational education and training, to develop an employable and productive workforce for Suriname.

Lees meer

Foto's